Gemmoterapie je fytoterapeutická metoda, používající rostlinných zárodečných látek jako jsou mladé klíčky, čerstvé pupeny, kořínky, připravovaných macerací ve směsi vody, lihu a glycerínu za účelem výroby extraktu, který nazýváme „lihoglycerínový maceráť'. Slovo gemmoterapie pochází z latinského slova gemma", které značí zároveň pupen a drahokam, ať už minerálního či organického původu (ambra, perla), ale označuje rovněž sůl získávanou z dolů (kamenná sůl) a pryskyřici získanou rozříznutím kmene borovice.

Příbuznost pupenu s nerostnou oblastí neunikla pozornosti Dr. P. Henrihof Pupen lze totiž chápat jako "nerostnou“ strukturu bez zjevného života, která se vyvíjí v zimě, tedy v době, kdy je strom zdánlivě mrtvý. Všimněme si rovněž, že „gemmae" stojí u původu slova „gemmiile", které označuje vrcholovou část zárodku semena (zárodkového klíčku), z něhož po vyklíčení vznikne klíček. Pupen má u základny meristematíckou část, která se skládá z nediferencovaných buněk s malými a hustými vakuolami s tenkými stěnami a s nefunkčními plastidy (neprobíhá fotosyntéza), které se rychle rozmnožují. Tyto oblasti nikdy neumírají (neomezený vývoj zárodku) a každoročně vytvářejí listy stromu (z jedné jediné této zárodečné buňky může in vitro vzniknout celá rostlina).  Pupeny rostlin obsahují veškerou sílu budoucí rostliny. Tyto zárodečné tkáně jsou totipotentní (schopnost vytvořit jakýkoliv typ buňky, který se v organizmu vyskytuje) a nacházejí se ve fázi intenzivního buněčného dělení. Obsahují více nukleových kyselin (genetické informace), než ostatní tkáně a obsahují rovněž minerály, oligo-prvky, vitamíny a růstové faktory, jako hormony (auxiny, gíbbereliny) a enzymy, ale především nerostnou mízu, produkovanou na jaře stromem.

Gemmoterapie tedy představuje skutečnou fytoembryoterapii rostlinných tkání působící při regeneraci, stimulaci a buněčné drenáži. V těchto zárodečných tkáních byly objeveny nové léčebné indikace, které jsme až doposud u dospělé rostliny neznali. Jejich stimulující účinek na retikuloendotelový systém jasně ukázal Halpemův test (rovněž používaný v alergologii). Pupeny připravené formou lihoglycerinových macerátů stimulují vylučovací orgány, působí očistným způsobem a usnadňují detoxikaci organizmu.

Jak zmiňuje velmi výstižně Dr. P. Henri ve své definici, gemmoterapie mobilizuje „potenciální biologické energie" zárodečných částí rostlin. Jde o globální fytoterapii. Gemmoterapeutický extrakt představuije skutečný koncentrát informací, obsahuje v sobě všechny léčivé vlastnosti stromu, z něhož pupen pochází. Syntetická studie léčebných indikací to jenom dokazuje. Lihoglycerinový macerát z pupenů lípy (Tilia tomentosa) tak vlastní zároveň sedativní vlastnosti související s květy, ale rovněž pročišťující a močopudné účinky bělu. Totéž platí pro pupen hlohu (Crataegus laevigata), který má zároveň léčivé vlastnosti plodu (blahodárný vliv na srdeční sval) i květu (upravuje srdeční rytmus).

Citace textu: Philippe Andrianne, Velká kniha gemmoterapie